เหล็กไวร์รอด / เหล็กลวด (Wire Rod)

เหล็กไวร์รอต / เหล็กลวด (Wire Rod ขายเหล็ก ขายเหล็กออนไลน์ เหล็กราคาถูก เหล็กรูปพรรณ เหล็กลวด เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กไวร์รอต) ของบริษัทฯได้รับมาตราฐาน มอก.348-2540 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 12 มม. ชั้นของคุณภาพ SWRM 6, SWRM 8, SWRM 10, SWRM 15, SWRM 20 และ SWRM 22 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตะแกรงลวดเหล็ก ลวดอาบสังกะสี ลวดเหล็กอ่อน ลวดทำตะปู ตาข่ายมุ้งลวด ที่ใช้กันยุง เป็นต้น