ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ ข้ อ มู ล บ ริ ษั ท
___

ครอบครัว ตรีพิพัฒน์กุล ซึ่งนำโดยนางจรรยา สว่างจิตร (นามสกุลเดิม ตรีพิพัฒน์กุล) ได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท สงวนเจริญ เม็ททัล จำกัด ในปี 2527 ซึ่งเป็นก้าวแรกของการริเริ่มในธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างและเหล็กทุกชนิดให้กับโครงการต่างๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 พันเอก(พิเศษ) ประจักษ์ สว่างจิตร และนางจรรยา สว่างจิตร ได้จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆ เช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ ให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีคลังสินค้าซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนสายตำหรุ - บางพลี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมประมาณ 13 ไร่ ทั้งนี้การที่คลังสินค้าของบริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง ทำให้ลูกค้าของบริษัทได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับสินค้าจากคลังสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระแล้ว 800 ล้านบาท บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สงวนเจริญ เม็ททัล จำกัด ได้ควบรวมกิจการกันในปี 2548 ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณทุกชนิดที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ จากลูกค้ามาโดยตลอด

บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสที่จะขยายผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยได้ก่อตั้ง บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ("POCI") ในปี 2547 เพื่อเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ บริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการต่างๆ มากมาย ทำให้เป็นที่ไว้วางใจของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น โครงการรถไฟฟ้าต่างๆ อาทิเช่น สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเขียว สายสีแดง เป็นต้น, โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ, โครงการวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร, โครงการทางด่วนบางนา - บางปะกง, ดอนเมืองโทลล์เวย์, เอส ซี บี ปาร์ค, แฟชั่นไอส์แลนด์, โครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ตึกออลซีซั่น เพลส, กระทรวงวิทยาศาสตร์, กระทรวงพาณิชย์, ศุภาลัยเพลส์, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล แฟสติวัล ภูเก็ต, จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต รวมถึงถนนหนทางต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดเป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท "POC" มีลูกค้ามากมายและมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากยอดขายปีละไม่กี่ร้อยล้านบาท จนปัจจุบันได้พัฒนาบริษัทและบริษัทในเครือโดยมียอดขายรวมกันปีละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการต่างๆ ได้ให้ความไว้วางใจและมั่นใจที่จะให้บริษัทและบริษัทในเครือ พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) จัดส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ จนจบโครงการ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งด้านคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เป็นศูนย์บริการเหล็ก ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ครบวงจร โดยพัฒนารูปแบบการนำเสนอสินค้าของกลุ่มบริษัท จากการขายผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เป็นการนำเสนอเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ใช้ร่วมกันในงานโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด


ชื่อบริษัท : บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจซื้อมาและจำหน่ายไปผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ที่ตั้งโกดังสินค้า : เลขที่ 88 หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000045
โทรศัพท์ : 0-2562-0251 (AUTO)
โทรสาร : 0-2561-3746, 0-2561-4368
website : www.poverseas.com
     
พฤศจิกายน 2532 : เริ่มจัดตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไปผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 5/7-8 ซอยสมานมิตร ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
กันยายน 2539 : เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 20 ล้านบาท
เมษายน 2541 : บริษัทย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ มาอยู่เลขที่ 99/1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กันยายน 2546 : ก่อสร้างโกดังคลังสินค้าตั้งอยู่ที่ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมประมาณ 13 ไร่
มีนาคม 2548 : เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 210 ล้านบาท
กันยายน 2548 : เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 300 ล้านบาท
มีนาคม 2551 : บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท พี. โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)"
กันยายน 2559   เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 800 ล้านบาท