More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 25th 2011!

Useful Info

P

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) (P.Overseas Steel Public Co.,Ltd.) "POC"

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไปผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆ เช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ

Steel
O

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (P.Overseas International Group Co.,Ltd.) "POCI"

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไปผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

Cement Mortar Decor More Block Concrete
C

คลังสินค้า (Warehouse)

ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนสายตำหรุ-บางพลี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมประมาณ 13 ไร่

Our Mortar Products [Tel: 0-2562-0971]

ปูนฉาบทั่วไป
อินทรี มอร์ตาร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนฉาบทั่วไป)

ปูนฉาบทั่วไป…อินทรีมอร์ตาร์ 11 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน

ปูนฉาบละเอียด
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนฉาบละเอียด)

ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ 12 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละละเอียดพิเศษ และสารเคมี เพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน

ปูนฉาบอิฐมวลเบา
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนฉาบอิฐมวลเบา)

ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติความอุ้มน้ำทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน

ปูนฉาบผิวคอนกรีต
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนฉาบผิวคอนกรีต)

ปูนฉาบผิวคอนกรีต อินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ 15 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติความอุ้มน้ำและการยึดเกาะผนังคอนกรีตทำให้ปูนฉาบเหนียว ยึดเกาะผนังคอนกรีตได้ดี ผนังไม่หลุดร่อน ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น

สกิมโค้ท สีเทา
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนฉาบแต่งผิวบาง พิเศษ(สกิมโค้ท) สีเทา)

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป(สกิมโค้ท) สีเทา ใช้สำหรับฉาบบางเพียง 0.5-2 มม. กับผิวคอนกรีต ผิวปูนฉาบ, ผิวชิ้นงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ, ยิปซั่มบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบของผนัง และฝ้า ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพื่อพื้นผิวที่แข็งแรงและเรียบเนียน สวย สม่ำเสมอ เหมาะกับงานทาสีและติดวอลล์เปเปอร์ได้อย่างสวยงาม

สกิมโค้ท สีขาว
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนฉาบแต่งผิวบาง พิเศษ(สกิมโค้ท) สีขาว)

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป(สกิมโค้ท) สีขาว ใช้สำหรับฉาบบางเพียง 0.5-2 มม. กับผิวคอนกรีต ผิวปูนฉาบ, ผิวชิ้นงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ, ยิปซั่มบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบของผนัง และฝ้า ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพื่อพื้นผิวที่แข็งแรงและเรียบเนียน สวย สม่ำเสมอ เหมาะกับงานทาสีและติดวอลล์เปเปอร์ได้อย่างสวยงาม

ปูนก่อทั่วไป
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนก่อทั่วไป)

ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 21 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานก่อ ทำให้ปูนก่อเหนียว มีการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่มเบามือ มีระยะแห้งตัวที่เหมาะสม จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน

ปูนก่ออิฐมวลเบา
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนก่ออิฐมวลเบา)

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 คือปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มสมบัติโดยเฉพาะ คุณสมบัติความอุ้มน้ำและการยึดเกาะอิฐมวลเบาที่ดี มีระยะแห้งตัวพอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน

ปูนเทปรับระดับพื้น
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนเทปรับระดับพื้น)

ปูนเทปรับระดับพื้น อินทรีย์มอร์ตาร์ 31 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้ปูนเทไหลลื่น ปรับระดับได้ง่าย มีระยะแห้งที่เหมาะสม ได้พื้นที่แข็งแรงทนทาน

ปูนเทปรับระดับพื้นไหลตัวดี
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี)

ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี อินทรีมอร์ตาร์ 32 เป็นปูนสำเร็จรูปสำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ลามิเนต ที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการ กำลังอัดสูง สามารถเทปูนปรับระดับพื้นที่มีความหนาตั้งแต่ 1 - 5 เซนติเมตร มีความสามารถ ในการไหลตัวดี ทำให้การปรับระดับพื้นทำได้ง่าย สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงทั้งกับ เครื่องผสมปูนและเครื่องลำเลียงปูน

ปูนกาวปูกระเบื้องทั่วไป
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนกาวปูกระเบื้องทั่วไป)

ปูนกาวปูกระเบื้องอินทรี ไทล์ฟิกซ์ โปร 41 สำหรับงานปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป งานปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 15x15 นิ้ว กระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสคใช้ได้ทั้งงานปูกระเบื้อง พื้นและผนังภายใน ผนังภายนอก มีสารยึดเกาะพิเศษทำให้ติดกระเบื้องได้แน่นไม่หลุดร่อน ขณะปูกระเบื้องไม่ไหลและมีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะสำหรับปรับตำแหน่งของกระเบื้อง สามารถปูกระเบื้อง โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่)

ปูนกาวปูกระเบื้องอินทรี ไทล์ฟิกซ์ พลัส 42 สูตรยึดเกาะพิเศษ ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ คือ กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ให้มีการยึดเกาะได้มากขึ้น ทำให้ปูนกาวเหนียว ยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหลมีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้องอย่างพอเพียงและไม่หลุดร่อน

ปูนกาวปูกระเบื้องทับกระเบื้อง
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (ปูนกาวปูกระเบื้องทับกระเบื้อง)

ปูนกาวปูกระเบื้องอินทรี ไทล์ฟิกซ์ พรีเมี่ยม 43 สำหรับงานกระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ กระเบื้องแก้ว ปูทับกระเบื้องเดิม ปูบนแผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นวีว่าบอร์ด แผ่นไม้อัด แผ่นโครงสร้าง ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ คือ กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติให้มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทำให้ปูนกาวเหนียว ยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้องอย่างเพียงพอ และไม่หลุดร่อน

คอนกรีตแห้ง 240 Ksc
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (คอนกรีตแห้ง 240 Ksc)

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 Ksc ทรงลูกบาศก์ สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด240 Ksc ทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ

คอนกรีตแห้ง 280 Ksc
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
อินทรี มอร์ต้าร์ (คอนกรีตแห้ง 280 Ksc)

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 Ksc ทรงลูกบาศก์ สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด280 Ksc ทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ

สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป (อินทรีมอร์ตาร์ 71 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว)

สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป ซ่อมรูโพรงช่องว่างในคอนกรีต งานเกร้าท์แท่นเครื่องจักร เสาคอนกรีต เสาเหล็ก รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต รอยต่อโครงสร้าง สามารถเทที่ความหนา 10 ถึง 100 มิลลิเมตร

รับกำลังอัดสูง
อินทรี มอร์ต้าร์

Read More
ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง (รับกำลังอัดสูง การไหลตัวดีเยี่ยม ไม่เยิ้ม ไม่หดตัว)

สำหรับงานเกร้าท์ ซ่อมรูโพรงช่องว่างในงานคอนกรีต งานเทฐานเครื่องจักร เสาคอนกรีต เสาเหล็ก สะพาน งานฝังหรือยึดเหล็กเส้น งานประกอบผนังหล่อสำเร็จ งานรอยต่อโครงสร้าง อินทรีมอร์ตาร์ 72 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง 800 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 วัน สำหรับงานเกร้าท์คอนกรีต งานรอยต่อโครงสร้าง เกร้าท์ฐานเครื่องจักร

ฉาบทั่วไป ผสมน้ำใช้ได้ทันที
i.pro บัวมอร์ต้าร์

Read More
i.pro บัวมอร์ต้าร์ (ฉาบทั่วไป ผสมน้ำใช้ได้ทันที)

ปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณสมบัติความอุ้มน้ำ การยึดเกาะ และระยะเวลาการก่อตัว ทำให้เนื้อปูนเหนียวนุ่ม ฉาบลื่น เบาแรง ลดปัญหาการหลุดร่วงขณะฉาบ มีการเซ็ทตัวที่เหมาะสม ยึดเกาะผนังได้ดี และลดปัญหาการแตกร้าว ผนังเรียบเนียนสวย เหมาะกับงานฉาบผนังอิฐมอญ และผนังคอนกรีตบล็อก

ก่อทั่วไป ผสมน้ำใช้ได้ทันที
i.pro บัวมอร์ต้าร์

Read More
i.pro บัวมอร์ต้าร์ (ก่อทั่วไป ผสมน้ำใช้ได้ทันที)

ปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณสมบัติความอุ้มน้ำ การยึดเกาะ และระยะเวลาการก่อตัว ทำให้เนื้อปูนเหนียวนุ่ม ปั้นก้อนง่าย ขึ้นรูป และจัดแนวก่อได้ง่าย รวมทั้งมีแรงยึดเกาะที่ดี ให้ผนังที่มีความแข็งแกร่ง และทนทาน เหมาะกับงานก่อผนังอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก

ฉาบอิฐมวลเบา ผสมน้ำใช้ได้..
i.pro บัวมอร์ต้าร์

Read More
i.pro บัวมอร์ต้าร์ (ฉาบอิฐมวลเบา ผสมน้ำใช้ได้ทันที)

ปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณสมบัติความอุ้มน้ำ การยึดเกาะ และระยะเวลาการก่อตัว ให้เหมาะสมกับการฉาบผนังอิฐมวลเบา เนื้อปูนมีความละเอียดสูง เหนียวนุ่ม ฉาบลื่น เบาแรง ลดปัญหาการหลุดร่วงขณะฉาบ มีการเซ็ทตัวที่เหมาะสม ยึดเกาะผนังได้ดี และลดปัญหาการแตกร้าว ผนังเรียบเนียนสวย

ก่ออิฐมวลเบา ผสมน้ำใช้ได้..
i.pro บัวมอร์ต้าร์

Read More
i.pro บัวมอร์ต้าร์ (ก่ออิฐมวลเบา ผสมน้ำใช้ได้ทันที)

ปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณสมบัติความอุ้มน้ำ การยึดเกาะ และระยะเวลาการก่อตัว ให้เหมาะสมกับการก่ออิฐมวลเบา เนื้อปูนมีความละเอียดสูง เหนียวลื่น ยึดเกาะสูง ก่อง่าย ได้งานเร็ว ผนังแข็งแรงทนทาน

กาวซีเมนต์ FIX ปูกระเบื้อง..
i.pro บัวมอร์ตาร์

Read More
i.pro บัวมอร์ตาร์ (กาวซีเมนต์ FIX ปูกระเบื้องทั่วไป)

เหมาะสำหรับปูกระเบื้อง เซรามิค กระเบื้องดินเผา หินทราย โมเสค

กาวซีเมนต์ FIX ปูกระเบื้อง..
i.pro บัวมอร์ตาร์

Read More
i.pro บัวมอร์ตาร์ (กาวซีเมนต์ FIX ปูกระเบื้องขนาดใหญ่)

เหมาะสำหรับปูกระเบื้อง เซรามิค กระเบื้องดินเผา หินทราย โมเสค ยึดเกาะสูง ไม่ไหลย้อย ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำได้

ปูนฉาบบาง ตกแต่งผิว สีเทา
i.pro บัวมอร์ตาร์

Read More
i.pro บัวมอร์ตาร์ (ปูนฉาบบาง ตกแต่งผิว สีเทา)

บัวมอร์ตาร์ สกิมโค้ทเทา เป็นปูนฉาบสำเร็จรูปเนื้อละเอียด ผสมสารโพลิเมอร์คุณภาพสูง เพิ่มแรงยึดเกาะ ไม่มีเม็ดทราย ฉาบลื่นใช้ผสมกับน้ำสำหรับฉาบบาง ลงพื้นผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบ งานฝ้ายิปซั่ม เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าว รอยแตกลายงา ตะเข็บแบบหรือแก้ไขความหยาบของผนังปูนฉาบก่อนการทาสี หรือการติดตั้งวอลเปเปอร์ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปูนฉาบบาง ตกแต่งผิว สีขาว
i.design บัวมอร์ตาร์

Read More
i.design บัวมอร์ตาร์ (ปูนฉาบบาง ตกแต่งผิว สีขาว)

บัวมอร์ตาร์ สกิมโค้ทขาว เป็นปูนฉาบสำเร็จรูปเนื้อละเอียด ผสมสารโพลิเมอร์คุณภาพสูง เพิ่มแรงยึดเกาะ ไม่มีเม็ดทราย ฉาบลื่นใช้ผสมกับน้ำสำหรับฉาบบาง ลงพื้นผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบ งานฝ้ายิปซั่ม เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าว รอยแตกลายงา ตะเข็บแบบหรือแก้ไขความหยาบของผนังปูนฉาบก่อนการทาสี หรือการติดตั้ง วอลเปเปอร์ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปูนซ่อมเอนกประสงค์
i.work บัวมอร์ตาร์

Read More
i.work บัวมอร์ตาร์ (ปูนซ่อมเอนกประสงค์)

บัวมอร์ตาร์ปูนซ่อมอเนกประสงค์ เป็นปูนสำเร็จรูปชนิดพิเศษ ผสมโพลิเมอร์พิเศษ ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวนุ่มฉาบง่าย แข็งแรง เหมาะสำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบ แผ่นคอนกรีต งานซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นหลุด งานซ่อมแซมต่อเติมผนังปูนฉาบ งานซ่อมแซมอาคาร รอยแตก บิ่น หรือเป็นโพรง มุมผนัง จมูกบันได ขอบวงกบประตู แบะงานก่ออิฐ เป็นต้น

ปูนซ่อมเอนกประสงค์
i.pro บัวมอร์ตาร์

Read More
i.pro บัวมอร์ตาร์ (ปูนซ่อมเอนกประสงค์)

บัวมอร์ตาร์ปูนซ่อมอเนกประสงค์ เป็นปูนสำเร็จรูปชนิดพิเศษ ผสมโพลิเมอร์พิเศษ ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวนุ่มฉาบง่าย แข็งแรง เหมาะสำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบ แผ่นคอนกรีต งานซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นหลุด งานซ่อมแซมต่อเติมผนังปูนฉาบ งานซ่อมแซมอาคาร รอยแตก บิ่น หรือเป็นโพรง มุมผนัง จมูกบันได ขอบวงกบประตู แบะงานก่ออิฐ เป็นต้น

กาวยาแนวป้องกันราดำ
i.pro บัวมอร์ตาร์

Read More
i.pro บัวมอร์ตาร์ (กาวยาแนวป้องกันราดำ)

บัวมอร์ตาร์ กาวยาแนว เป็นกาวยาแนวที่มีคุณภาพสูง ผสมสารป้องกันเชื้อราดำ ตะไคร่น้ำและสารโพลิเมอร์คุณภาพสูง ช่วยให้ยึดเกาะสูง ไม่หลุดร่อน ไม่แตกร้าว บัวมอร์ตาร์กาวยาแนว เป็นกาวยาวแนวชนิดเนื้อละเอียด ทนต่อน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง ให้ผิวเนียนนุ่ม ลื่นปาดง่ายระหว่างติดตั้ง นอกจากนี้ยังผสมสารกันซึมชนิด Hydrophobic ช่วยป้องกันคราบสกปรก เหมาะสำหรับยาแนวพื้นและผนังห้องน้ำและห้องครัว เหมาะสำหรับร่องกระเบื้องไม่เกิน 6 มม.

ฉาบทั่วไป
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ฉาบทั่วไป)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อค สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

ฉาบละเอียด
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ฉาบละเอียด)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบละเอียด ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อค ที่ต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษ สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ พร้อมส่วนผสมพิเศษที่ช่วยต่อต้านรอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการร้าวหลังฉาบ และหลังเข้าอยู่อาศัย

ฉาบอิฐมวลเบา
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ฉาบอิฐมวลเบา)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

ฉาบผิวคอนกรีต
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ฉาบผิวคอนกรีต)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบผิวคอนกรีต ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบปิดผิวคอนกรีต อาทิ ผนังหล่อคอนกรีต เสาคอนกรีต คานคอนกรีต เป็นต้น สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

ก่อทั่วไป
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ก่อทั่วไป)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่อทั่วไป ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมอญ (อิฐแดง) อิฐบล็อค (บล็อคคอนกรีต) สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายหรือวัสดุผสมอื่น ๆ ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

ก่ออิฐมวลเบา
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ก่ออิฐมวลเบา)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่ออิฐมวลเบา ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา (บล็อคคอนกรีตมวลเบา) สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันที มีแรงยึดเกาะสูง

เทปรับพื้น
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (เทปรับพื้น)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เทปรับพื้น ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานเทปรับพื้น สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

เทปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้อง
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (เทปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้อง)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป เทปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้อง ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานเทปรับพื้น ก่อนขั้นตอนปูกระเบื้อง สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

ซ่อมอเนกประสงค์
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ซ่อมอเนกประสงค์)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์ เนื้อปูนสีเทา

ซ่อมอเนกประสงค์ขาว
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (ซ่อมอเนกประสงค์ขาว)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ขาว ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์ เนื้อปูนสีขาว

คอนกรีตแห้ง
เสือ มอร์ตาร์

Read More
เสือ มอร์ตาร์ (คอนกรีตแห้ง)

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป คอนกรีตแห้ง ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับเทเสาเอ็น คานทับหลัง และพื้น สามารถรับแรงได้มากกว่า 240 ksc (BS1881 Part 4) สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

ปูนฉาบละเอียด
ทีพีไอ M 100

Read More
ทีพีไอ M 100 (ปูนฉาบละเอียด)

คือปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานตกแต่งผิวผนังที่ต้องการความประณีตสวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความเนียน และละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้รับรองคุณภาพตาม มอก.1776-2542(ฉาบละเอียด) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ

ปูนฉาบผิวคอนกรีต
ทีพีไอ M 100 C

Read More
ทีพีไอ M 100 C (ปูนฉาบผิวคอนกรีต)

คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ เช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตามมอก. 1776-2542 (ฉาบคอนกรีต) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ และทำให้เนื้อปูนมีความเหนียว ลื่น ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ

ปูนฉาบทั่วไป
ทีพีไอ M 200

Read More
ทีพีไอ M 200 (ปูนฉาบทั่วไป)

คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพ ตามมอก.1776-2542 (ฉาบทั่วไป) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่ายลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

ปูนฉาบทั่วไป
ทีพีไอ M 209

Read More
ทีพีไอ M 209 (ปูนฉาบทั่วไป)

คือ ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตาม มอก. 1776-2542 (ฉาบทั่วไป)

ปูนฉาบบล็อคมวลเบา
ทีพีไอ M 210

Read More
ทีพีไอ M 210 (ปูนฉาบบล็อคมวลเบา)

คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ได้อีกด้วย

ผนังเบา
ทีพีไอ M 220

Read More
ทีพีไอ M 220 (ผนังเบา)

เป็นปูนสำเร็จรูปใช้สำหรับผสมเม็ดโฟม (EPS) เพื่อใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบาให้คุณสมบัติการเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนและเสียง

บล็อกมวลเบา
ทีพีไอ M 220 B

Read More
ทีพีไอ M 220 B (บล็อกมวลเบา)

เป็นปูนสำเร็จรูปใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบ CLC ใช้ผสมกับสารก่อฟองอากาศ และน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด

ปูนสำหรับงานทนกรด
ทีพีไอ M 250

Read More
ทีพีไอ M 250 (ปูนสำหรับงานทนกรด)

ใช้สำหรับงานฉาบบนผนังคอนกรีต/พื้นที่ผิวคอนกรีตที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก ผนังอิฐมอญ และคอนกรีตบล๊อค หรือในส่วนที่สัมผัสกับ สารเคมีต่างๆ เช่น บ่อหมักต่างๆ , บ่อบำบัด บ่อเก็บขยะ หรือห้องเก็บวัตถุดิบออกฤทธิ์ เป็นต้น มีคุณสมบัติต้านทานต่อการกัดกร่อนโดยกรดสูง ความเข้มข้นถึง pH3 และสามารถ ใช้ผสมกับหิน สำหรับงานคอนกรีตได้

ปูนก่อ
ทีพีไอ M 300

Read More
ทีพีไอ M 300 (ปูนก่อ)

คือปูนก่อสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานก่อผนังต่างๆ เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะสูง ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้นทั้งยังคงความแข็งแรงอีกด้วย ได้รับรอง คุณภาพตาม มอก.598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ปูนก่อ
ทีพีไอ M 309

Read More
ทีพีไอ M 309 (ปูนก่อ)

คือ ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก (แต่ไม่รวมถึงบล็อกมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก.598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ปูนก่อบล็อคมวลเบา
ทีพีไอ M 310

Read More
ทีพีไอ M 310 (ปูนก่อบล็อคมวลเบา)

คือปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้เร็วทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรงทนทาน

ปูนก่อบล็อคมวลเบา
ทีพีไอ M 319

Read More
ทีพีไอ M 319 (ปูนก่อบล็อคมวลเบา)

คือ ปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

ปูนเทปรับระดับ
ทีพีไอ M 400

Read More
ทีพีไอ M 400 (ปูนเทปรับระดับ)

คือปูนเทปรับระดับผสมสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในการเทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบ พร้อมสำหรับวัสดุตกแต่ง เช่น กระเบื้อง ปาร์เก้้ พรม ฯลฯ เนื้อปูนข้นเหลวสม่ำเสมอ เพราะมีสารเคมีที่ช่วยในการไหลตัวที่ดี ทำให้เทปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

คอนกรีตแห้ง
ทีพีไอ M 401

Read More
ทีพีไอ M 401 (คอนกรีตแห้ง)

เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วน ที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC

คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต
ทีพีไอ M 401 S

Read More
ทีพีไอ M 401 S (คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต)

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงาน คอนกรีต บริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำ ในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดย ไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC (Cylinder)

คอนกรีตแห้ง
ทีพีไอ M 402

Read More
ทีพีไอ M 402 (คอนกรีตแห้ง)

เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วน ที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC

คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต
ทีพีไอ M 402 S

Read More
ทีพีไอ M 402 S (คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต)

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้ง ชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียงและบริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC (Cylinder)

คอนกรีตแห้ง
ทีพีไอ M 403

Read More
ทีพีไอ M 403 (คอนกรีตแห้ง)

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆรับแรงอัดได้มากกว่า 280 KSC

คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต
ทีพีไอ M 403 S

Read More
ทีพีไอ M 403 S (คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต)

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงาน คอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียงและบริเวณ ที่มีเกลือซัลเฟต และคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วน ที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 280 KSC (Cylinder)

คอนกรีตแห้ง
ทีพีไอ M 404

Read More
ทีพีไอ M 404 (คอนกรีตแห้ง)

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีตเมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัด ได้มากกว่า 350 ksc ใช้สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น

คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต
ทีพีไอ M 404 S

Read More
ทีพีไอ M 404 S (คอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต)

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีต บริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ใกล้เคียงและบริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดย ไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC (Cylinder)

ปูนเทปรับระดับ
ทีพีไอ M 409

Read More
ทีพีไอ M 409 (ปูนเทปรับระดับ)

คือ ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในการเทพื้น โดยเนื้อปูนมีความข้นเหลวสม่ำเสมอ มีสารเคมีช่วยในการไหลตัวได้ดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้สำหรับงานเทปรับระดับ ความหนาประมาณ 5 เซนติเมตร และส่วนที่บางที่สุดไม่ควรน้อยกว่า 4 เซนติเมตร เพื่อปรับระดับพื้นให้พร้อมสำหรับงานติดตั้งขั้นต่อไป เช่น งานปูกระเบื้อง ปูปาเก้ ปูพรม ฯลฯ สามารถเทและจบผิวหน้าด้วยการขัดหยาบ หรือสลัดปูนผงเพื่อขัดมัน หรือใช้ในงานคอนกรีตพิมพ์ลายได้

กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง
ทีพีไอ M 500

Read More
ทีพีไอ M 500 (กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง)

คือกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำทำให้เหนียว เพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของ กระเบื้อง แห้งตัวช้า ทำให้เพิ่มเวลาในการปรับ แนวกระเบื้องมากขึ้น

กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง
ทีพีไอ M 501

Read More
ทีพีไอ M 501 (กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง)

เป็นกาวซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับติดกระเบื้องและบุผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูงพิเศษ โดยสามารถปูบนพื้นผิวที่ยึดเกาะยาก เช่น ผิวคอนกรีตมัน ไม้อัดซีเมนต์ หรือผนังกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัดออก ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด เช่น โมเสคแก้ว กระเบื้องแก้ว คิ้วกระจก หินอ่อน หรือหินแกรนิต เป็นต้น

กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง
ทีพีไอ M 502

Read More
ทีพีไอ M 502 (กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง)

กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง ชนิดพิเศษ M502 มีความยืดหยุ่นและแรงยึดเกาะสูง สำหรับติดไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อทำเป็นผนังเบา กันเสียงและลดความร้อน มีเวลาใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ได้นาน สะดวกต่อการใช้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

กาวซีเมนต์พิเศษ
ทีพีไอ M 503

Read More
ทีพีไอ M 503 (กาวซีเมนต์พิเศษ)

สำหรับติดกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต

กาวยาแนว
ทีพีไอ M 550

Read More
ทีพีไอ M 550 (กาวยาแนว)

ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป (Cement-Base Tile Grout) ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้อง มีคุณภาพสูง ด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ สารเพิ่มการยึดเกาะสูงลดการแตกร้าว (Anti-Crack) สาร”ฮโดรโพบิคป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด ลดการดูดซึมน้ำ ป้องกันการเกิดเชื้อรา เมื่อจะใช้ให้ผสมน้ำตามที่กำหนด นำไปใช้ได้ทันที

กาวยาแนว
ทีพีไอ M 551

Read More
ทีพีไอ M 551 (กาวยาแนว)

เป็นปูนสำเร็จรูป ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้องปูชิด ร่องเล็ก มีคุณสมบัติในการไหลดี สามารถไหลเข้าร่องยาแนวได้ดี มีคุณภาพสูงด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ สารเพิ่มการยึดเกาะให้การยึดเกาะสูงลดการแตกร้าว (Anti-Crack) สารเร่งการเซ็ตตัวช่วยให้แข็งตัวเร็วขึ้น สารไฮโดรโพบิคป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด ลดการดูดซึมน้ำ ป้องกันการเกิดเชื้อรา เมื่อจะใช้ให้ผสมน้ำตามที่กำหนด นำไปใช้ได้ทันที

ปูนซ่อมเอนกประสงค์
ทีพีไอ M 600

Read More
ทีพีไอ M 600 (ปูนซ่อมเอนกประสงค์)

ปูนซ่อมอเนกประสงค์ทีพีไอ M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆ สำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว, หลุดล่อนของผนัง, งานซ่อมอุดรอยแตก หรือรอยเจาะฝังท่อ, กันซึมและงานซ่อม ติดกระเบื้องเซรามิค มีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ทำให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่นทำงานง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัวหลังจากการทำงาน

ผิวคอนกรีต
ทีพีไอ M 601

Read More
ทีพีไอ M 601 (ผิวคอนกรีต)

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็ว มีแรงยึดเกาะสูงและไม่หดตัว สำหรับงานซ่อมคอนกรีต หรือเพื่อตกแต่งผิว ช่วยเสริมกำลังของคอนกรีตหลักได้ สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน 3 ชั่วโมง

ยางมะตอยซูเปอร์
ทีพีไอ M 609

Read More
ทีพีไอ M 609 (ยางมะตอยซูเปอร์)

เป็นวัสดุเหลวข้นสีดำ มีความเหนียว แต่สามารถไหลได้ ใช้หยอดตามรอยต่อ (Joint) ของพื้นถนนหรือพื้นลานขนาดกว้างที่ตัดแนวเพื่อความยืดหยุ่นของพื้น ไม่มีกลิ่นเหม็นจากน้ำมันหรือ Solvent ไม่ต้องเสียเวลาต้มก่อนใช้งาน เพียงคนให้เข้ากันในถังบรรจุก็สามารถใช้งานได้

ปูนฉาบผิวบาง
ทีพีไอ M 650

Read More
ทีพีไอ M 650 (ปูนฉาบผิวบาง)

เป็นปูนสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน ใช้ฉาบเป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ปกปิดผนังปูนฉาบ ที่มีเม็ดทราย รอยแตกลายงา และผิวฉาบที่ไม่สม่ำเสมอ สามารถทำเป็นผนังเปลือย หรือทาสีทับได้ สามารถฉาบได้ทั้งบนผนังคอนกรีตหรือผนังปูนฉาบทั่วไป เช่น ผนังที่ฉาบด้วย M100,M100C,M200, หรือM210 เป็นต้น

ปูนฉาบผิวบาง
ทีพีไอ M 650 F

Read More
ทีพีไอ M 650 F (ปูนฉาบผิวบาง)

เป็นปูนสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน ใช้ฉาบเป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ปกปิดผนังปูนฉาบที่มีเม็ดทราย รอยแตกลายงา และผิวฉาบที่ไม่สม่ำเสมอ สามารถทำเป็นผนังเปลือย หรือทาสีทับได้

ไม่หดตัว
ทีพีไอ M 670

Read More
ทีพีไอ M 670 (ไม่หดตัว)

เป็นไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดีสามารถไหลได้อย่างอิสระ ให้กำลังอัดสูงทั้งระยะต้นและระยะปลาย และไม่หดตัว

M 700
ทีพีไอ

Read More
ทีพีไอ (M 700)

เป็นไฮดรอลิกมอร์ตาร์ ที่มีคุณสมบัติการไหลดี สามารถไหลได้อย่างอิสระ ให้กำลังอัดสูงทั้งระยะต้นและระยะปลาย และไม่หดตัว

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ
ทีพีไอ M 800

Read More
ทีพีไอ M 800 (ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ)

Mixed Hydraulic Cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเร็วมาก สามารถเซ็ตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศ ได้ภายในเวลา 3-5 นาที ใช้สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมของน้ำ ผนังคอนกรีต เช่น สระว่ายน้ำ สามารถซ่อมได้ในขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็ว เช่น งานซ่อมทางเดิน ผนังคอนกรีตหรือใช้สำหรับงานยึดสกัดกำแพง หรือยึดน๊อตให้ฝังติดในเนื้อคอนกรีต เป็นต้น

ปูนปั้นสำเร็จรูป
ทีพีไอ M 900

Read More
ทีพีไอ M 900 (ปูนปั้นสำเร็จรูป)

ปูนปั้นสำเร็จรูปทีพีไอ เหมาะสำหรับงานปั้น ตกแต่ง ปั้นลวดลาย ฯลฯ สามารถผสมน้ำแล้วใช้ได้เลย สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน เพราะผ่านการทดสอบโดยช่างปั้นมืออาชีพ ว่ามีคุณสมบัติที่สามารถทำงานปั้นได้ดีตามความต้องการ

ปูนขัดมันสำเร็จรูป
ทีพีไอ M 99

Read More
ทีพีไอ M 99 (ปูนขัดมันสำเร็จรูป)

เป็นผง Cement base floor Hardener ชนิดไม่มีผงโลหะ ใช้โรยบนพื้นคอนกรีตเทใหม่ แล้วขัดด้วยเครื่องขัดมัน หรือขัดด้วยมือตามวิธีการขัดมันทั่วไป เพื่อเพิ่มความแข็งของพื้นผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้สัญจรมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โกดัง ที่จอดรถ หรือพื้นคอนกรีตใช้งานทั่วไปที่ต้องการความแข็งทนต่อการขัดถู ข้อดีของคอนกรีตใช้ M99 คือ ทนทานต่อการขัดถูดีกว่าคอนกรีตทั่วไป มีผิวหน้าเรียบ ทำความสะอาดง่าย เนื่องจากไม่ผสมผงโลหะ จึงไม่เกิดการกัดกร่อนหรือเป็นสนิม มีให้เลือกหลายเฉดสี ได้แก่ สีปูน สีเทาอ่อน สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีฟ้า